VV Sint Joost

Vereniging

Geschiedenis R.K.V.V. Sint Joost

Zondag 10 mei 1941 vond in Café Harie van Neer onder het genot van een glaasje gerstenat de op-richtingsvergadering plaats.
De belangstelling was overweldigend en met algemene stemmen werd besloten een eigen voetbalclub in het leven te roepen.
R.K.V.V. St. Joost nam aan de competitie 1941/1942 met twee elftallen deel en wel in de Derde Klasse van de Afdeling Limburg.
Het eerste elftal werd ongeslagen kampioen.

Door de Tweede Wereldoorlog werd er een tijdlang Noodgedwongen niet gevoetbald.
Na de oorlog werden de voetbalactiviteiten met hernieuwde energie opgestart.
Ook in het seizoen 1948/1949 nam onze vereniging met twee elftallen deel aan de competitie (Afdeling Limburg).
Het 2e elftal werd derde en het 1e elftal werd door een 2-0 overwinning op EVV 2 in de laatste competitiewedstrijd kampioen en dit kampioenschap gaf recht op deelname aan de promotiewedstrijden. Helaas kon geen promotie worden afgedwongen en bleef St. Joost 1 dus voorlopig nog 1e klasser.
In 1952 werd St. Joost kampioen van de Kring Roermond, Evenals in 1953, Terwijl in 1954 de finale werd bereikt.
In de competitie 1953/1954 werd het 2e elftal kampioen in de Derde Klasse van de Afdeling Limburg.
In de hiernavolgende jaren werden door de diverse elftallen weinig opzienbarende resultaten behaald.
In 1964 werd wederom het Kampioenschap van de Kring Roermond behaald. Succesvolle Het team bestond uit:
Piet Metsemakers, Wil Hodzelmans, Wil Beunen, Pierre Smeets, Willy Beunen, Jan van de Ven, Harie Wilms, Harie Golsteijn, Jan Vranken, Jan Pelsers, Sef Ruyten, Tjeu Watrin, Jo Vergoossen en Mat Beunen.

In de competitie 1965/1966 werd voor het eerst in het bestaan van de vereniging met 3 elftallen aan de competitie deelgenomen. Na redelijk lange periode van magere jaren een in competitieverband werd weer eens een kampioenschap behaald.
Het 2e elftal werd ongeslagen kampioen in de Derde Klasse Afdeling Limburg in de competitie 1966/1967. Het kampioenselftal bestond uit: Sef Beunen, Harie Vergoossen, Thei Wolfs, Rene Wilms, Piet Vergoossen, Hub Schutte,
Giel Quadvlieg, Jac Feller, Piet Metsemakers, Sef Ruyten, John van Pol en Harie Wilms.
In de volgende twee seizoenen met Wil van Wegberg uit Peij als trainer wisten de drie elftallen Zich goed in de middenmoot te handhaven.
De competitie 1969/1970, ditmaal met Pierre Smeets als speler-trainer, werd opnieuw erg Belangrijk voor VV St.Joost. Na een nek-aan-nek race met Roosteren Moest St. Joost toch de eer laten aan Roosteren. Een mooie tweede plaats was de bekroning van een geslaagd seizoen. Het 2e elftal kon helaas niet aansluiten bij de goede prestaties van het 1e elftal en eindigde helaas op de laatste plaats, hetgeen degradatie naar de Derde Klasse betekende.
De viering van het 30-jarig bestaan in 1971 kreeg nog meer glans door de sportieve successen, die onze elftallen in de competitie 1970/1971 wisten te behalen.
Het eerste elftal wist na een spannende competitie de naaste concurrenten SVH’39 nl Walburgia achter Zich te houden en fraai werd kampioen in de eerste klasse G van de Afdeling Limburg.
Toch zag het daar in het begin van de competitie niet naar uit. Na nederlagen Enkele prei een kampioenschap onhaalbaar, temeer daar Koploper SVH Op een gegeven moment 5 punten voorsprong had op achtervolger St. Joost. Een overwinning in eigen huis op SVH Bracht de spanning weer volledig terug.

Vanaf dat moment werd aan een indrukwekkende opmars begonnen, die uiteindelijk resulteerde in een voorsprong van 5 punten, hetgeen een kampioenschap en Daaraan verbonden promotie naar de 4e klasse van de KNVB inhield.
Het tweede elftal bleef bij de collega’s van het eerste niet achter en na een spannende strijd Walburgia 2 met Zij wisten in het jubileumjaar het succes compleet te maken door beslag te leggen op het kampioenschap. Hierdoor keerde het tweede elftal na een Kortstondig verblijf in de derde klasse, weer terug naar de Tweede Klasse.
Het bestuur bestond in dit voor de vereniging zo Succesvolle jaar uit: Thei Ernst, voorzitter. Harie Wilms, secretaris. Sef Geraads, penningmeester. Bestuursleden: Jan Verheesen, Jan van Herten, Jan Schoenmakers, Pitter Pelsers, Graad Damen, Piet Metsemakers, Jo Vergoossen, Sef Smeets, Hub Schoenmakers, Jan Cremers, Jan Hodzelmans en Giel Dirckx.
Het eerste seizoen in de 4e klasse van de KNVB (71-72), onder leiding van het trainingsduo Pierre Smeets en Leo Reinders, toonde St. Joost 1 Zich een goede aanwinst in deze klasse. Het werd een prima seizoen met een vierde plaats in de Eindrangschikking. In de Daarop volgende jaren eindigde St. Joost Meestal in de middenmoot. In 1975 werd Thei Nieskens uit Thorn als trainer Aangetrokken en in het seizoen 1976/1977 werd een mooie derde plaats behaald, achter kampioen SVE en Havantia.
In dit seizoen nam St. Joost voor het eerst deel in Haar bestaan met 4 elftallen aan de competitie deel.
Het seizoen 1978/1979, onder leiding van trainer Har Vergoossen eindigde desastreus. St. Joost degradeerde naar de 1e klasse van de Afdeling Limburg.
In april 1979 volgde nog een ander afscheid: Na 20 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd GAF Thei Ernst sterven dan aan Jan van Buggenum en Thei Ernst werd tot ruim ere-voorzitter benoemd.

Het eerste seizoen in de eerste klasse van de Afdeling Limburg werd Eveneens geen succes. Ternauwernood werd een nieuwe degradatie ontlopen. Het ENIGE Lichtpunt in dit seizoen vormde het derde elftal, DAT naar de Tweede Klasse promoveerde.
Met de komst van Jan Golsteyn als nieuwe trainer aan het einde van het seizoen 1979/1980 werd voor St. Joost weer een Succesvolle periode ingeluid. Het seizoen 1980/1981 eindigde St. Joost op de 7e plaats.
In mei 1981 werd op uitbundige Wijze het 40-jarig bestaan van de vereniging gevierd, waarbij de club van de KNVB de bondsvlag aangeboden kreeg.
In het daaropvolgende seizoen (1981/1982) St. Joost zorgde voor een geweldige verrassing. In de uitwedstrijd tegen Adveo in Oirsbeek Behaalde St. Joost een 1-0 over-winning en het kampioenschap was een feit en het feest kon beginnen. Een feest Dat de St. Joostergemeenschap lang zou Heugen nog. Gedurende Vijf dagen verkeerde ons dorp in Een ware feestroes.

Na vier seizoenen afdelingsvoetbal te hebben gespeeld keerde St. Joost dus weer terug naar de 4e klasse van de KNVB. De aanwezigheid van de grote broers E.V.V. nl Rios stond garant voor spannende derby’s. In dit seizoen handhaafde St. Joost Zich moeiteloos in deze klasse en dat was ook de doelstelling. Ook de daaropvolgende twee seizoenen handhaafde St. Joost 1 Zich in de middenmoot.
Het seizoen 1984/1985 werd door het 1e elftal afgesloten met een Negende plaats. Het 2e elftal wist op indrukwekkende Wijze het kampioenschap in de derde klasse te beha-len en promoveerde weer naar de 2e klasse.

Na Vijf seizoenen als trainer te hebben Gewerkt bij St. Joost nam Jan Golsteyn aan het eind van dit seizoen afscheid nl werd opgevolgd door Gerard van der Heul. Deze wist in zijn eerste seizoen 1985/1986 een Negende plaats te behalen. Het seizoen 1986/1987 verliep minder soepel en kon het 4e klasserschap pas in de Nacompetitie worden veilig gesteld. Ook de Daarop volgende seizoenen 1987/1988 en 1988/1989 vertoefde St. Joost 1 in de onderste regionen, doch men wist toch telkens degradatie te ont-lopen. Deze twee seizoenen stonden onder leiding van Piet Janssen. Na diens vertrek begon St. Joost onder leiding van Frans Meuleners aan de competitie 1989/1990 en vertoefde Het gehele seizoen in de onderste regionen en wist men de degradatie niet te ontlopen. Na een 5-2 nederlaag in Vlodrop viel het doek definitief en mannen Moest dus weer een stapje terug doen.
Ton Pustjens wordt 26 april 1990 Gekozen tot voorzitter van de Jeugdafdeling.
Eenmaal terug in de 1e klasse van de Afdeling Limburg, werd het 1e elftal drastisch verjongd. De vereniging beschikte namelijk over een goed presterende A-jeugd, die een echte aanwinst betekende voor de seniorenteams. De aanpassingen verliepen Echter niet volgens verwachting en werd het ergste gevreesd. Trainer Frans Meuleners nam halverwege het seizoen ontslag nl werd opgevolgd door John Baars, oud 1e elftal speler, die erin slaagde het 1e klasserschap veilig te stellen. In het jaar 1991 telde St. Joost 144 leden en Tjeu Katzenbauer werd aangesteld als secretaris van de Jeugdafdeling. Van 9 tot en met 12 mei 1991 werd het 50-jarig jubileum gevierd. Het werd een grandioos feest en tijdens de receptie werden 32 Jubilarissen! gehuldigd. Jan Schoenmakers, Graad Damen, Jan van Buggenum en Jan Hodzelsmans ontvingen de zilveren speld van de KNVB. Peter Ernst, Rene Wilms en Wil van Herten werden door de NKS voldaan respectievelijk zilver, brons en brons Onderscheiden.

Het jubileumcomité is erin geslaagd een mooi feestprogramma samen te stellen met als doel: maak er een mooi familiefeest van en in deze opzet is volle tien mannen en tot op de dag van vandaag geslaagd wordt er nog met veel plezier teruggekeken op dit 50-jarig jubileum . Een mooi feest zonder Een enkele wanklank. Het Feestcomite bestond uit: Frits Ernst, Koos Jans, Ton van Neer, Geert Thissen, Peter Ernst, Ron Evers en Jan van Buggenum.

Het bestuur werd gevormd door: Jan van Buggenum, voorzitter. Peter Ernst, secretaris en Fran Jans, penningmeester en de bestuursleden: Thei Vergoossen, Rene Wilms, Wil van Herten, John Baars, Ton Terstappen, Graad Damen, Jan Schoenmakers en Jac Tholen.

Peter Ernst, die al sinds 1983 het Wedstrijdsecretariaat Beheerde, werd in april 1990 Gekozen tot algeheel secretaris en volgde Jan Hodzelmans op.

1 juli 1991 bedroeg het ledenaantal 148 en nam St. Joost met drie elftallen aan de competitie 1991/1992 deel nl Behaalde het 1e elftal een 9e plaats, het 2e elftal werd 7e en het 3 e elftal werd verdienstelijk 2 e na een nek aan nek race met Susterse Boys 3. John Baars nam voor onze vereniging de trainerstaken waar.

1 juli 1992 bedroeg het ledenaantal 158 en er werd weder-om met drie elftallen aan de competitie deelgenomen. Het 1e elftal Behaalde een gedeelde 2e plaats, hetgeen resulteerde in deelname aan de Nacompetitie. Ondanks een eerste plaats (gedeeld eerste met een beter Doelsaldo) was dit niet voldoende voor promotie. Dit vond zijn Oorzaak, doordat in de regulaire competitie een slechter Doelsaldo was bereikt, dan Sust. Jongens en dit telde mee bij gelijkeindigen in de Nacompetitie. John Baars was voor het 2e seizoen trainer van onze vereniging. Ondanks het Feit, was DAT John Baars geen trainerervaring, Hij heeft zijn werkzaamheden tot volle tevredenheid van het bestuur en de spelers uitgevoerd. Vooral voor John Baars was het bijzonder sneu, Dat de promotie werd gemist.

Het 2e elftal Behaalde in de competitie 1991/1992 een fraaie 2e plaats, Terwijl het 3e elftal zeer verdienstelijk als 6e eindigde. In januari 1992 werd Jan van Buggenum gehuldigd Voor het Feit, DAT Hij 12 ½ jaar voorzitter was van VV St. Joost. Door het bestuur en alle leden werd zoom Een onvergetelijke feestavond aangeboden.

1 juli 1993 bedroeg het aantal leden 166. V.v. St. Joost startte in de competitie 1992/1993 voor het eerst in Haar bestaan met 4 elftallen. De resultaten waren dit seizoen van alle elftallen niet erg aansprekend en Moest genoegen worden genomen met een plaats net onder de middenmoot, met de aantekening DAT het 4e elftal als 4e eindigde in de Veteranenklasse.

Met de Heer Chrit Lambriex sloot St. Joost een Meerjarige sponsorovereenkomst. Chrit Lambriex, eigenaar van Laro meubelen te Roermond tekende deze overeenkomst om voor de komende seizoenen alle elftallen van VV St. Joost te voorzien van een geheel nieuwe outfit.

John Baars was voor het 3e seizoen als trainer werkzaam. In januari 1993 GAF John Baars te kennen, DAT Hij aan het einde van het seizoen zou stoppen als trainer en het bestuur contracteerde Jac Penders uit Geleen als zijn opvolger.

1 juli 1994 bedroeg het ledenaantal 178 NL werd wederom met 4 elftallen aan de competitie deelgenomen. Nadat het 1e elftal de toernooien van RKVVB en COV had gewonnen, waren de verwachtingen nogal hoog gespannen, doch in competitieverband werd slecht tot zeer slecht gepresteerd. Het 1e elftal onder leiding van Jac Penders kon degradatie net ontlopen en eindigde op de 11e en voorlaatste plaats. Het 2e elftal presteerde heel wat beter en Behaalde een gedeelde 3e plaats in de Eindrangschikking. Deze plaats GAF Recht op deelname aan promotiewedstrijden.

Door een iets slechter doelgemiddelde (-1) werd promotie gemist en door de nieuwe competitieopzet diende het vol-gende seizoen te worden uitgekomen in de 4e klasse afde-ling Limburg. Het 3e elftal presteerde ook uitstekend en eindigde op een fraaie 2e plaats. Het 4e elftal eindigde op de 3e plaats en dus Konden alle elftallen, met Uitzondering van het 1e elftal, terugzien op een sportief uitstekend sei-zoen.

1 juli 1995 bedraagt het ledenaantal 175. Jac Penders was voor het 2e seizoen (1994/1995) werkzaam als trainer van onze vereniging.
17 december 1994 haalt St. Joost 1 middels een 7-0 over-winning op Walburgia, de 1e periodetitel binnen, welke recht GAF aan deelname aan de Nacompetitie. In de Eindrangschikking eindigde het 1e elftal op een gedeelde 2e plaats. De beslissingswedstrijd van de Nacompetitie vond plaats op 17 mei 1995 op het sportcomplex van Veritas, waar mannen Moest aantreden tegen de andere periodekampioen: Altweerderheide. In deze wedstrijd werd niet St.Joost In haar normale doen en liep de Gehele wedstrijd achter de feiten aan en Altweerderheide Behaalde een Volkomen verdiende 3-1 overwinning. Deze wedstrijd was voor de spelers, trainer en de vele meegereisde supporters derhalve een nogal teleurstellende afsluiting van een spannend verlopen competitie.
Het 2e elftal Behaalde na een spannende onderlinge strijd Sittard 3 met een fraaie 2e plaats in de Eindrangschikking. Met een Tikkeltje meer geluk hadden Kunnen mannen kampioen worden, hetgeen vooraf ook eigenlijk wel de doelstelling was. Het 3e elftal eindigde ook op een keurige 2e plaats, Terwijl het 4e elftal als 7e eindigde. Al met al een sportief geslaagd seizoen.

1 juli 1996 bedraagt het ledenaantal 178.
Jac Penders was in het seizoen 1995/1996 voor het 3e sei-zoen werkzaam als trainer.
23 september 1995 worden de nieuw gebouwde kleedloka-len en de verbouwde kantine en keuken officieel geopend door de wethouders van de Gemeente Echt en de inzege-ning vindt plaats door Pastoor van Pey.
De Jeugdafdeling onthult en schenkt aan de Vereniging, het verenigingsembleem en dit fraaie kunstwerk siert het dak aan de voorkant van de kantine.
5 november 1995 Haalt St. Joost, middels een 13-0 overwinning op Sittardia de 1e periodetitel.
14 april 1996 behaalt St. Joost 1 het dik verdiende kampioenschap, middels een 2-0 overwinning op FC RIA en promoveert naar de 5 e klasse van de KNVB.
De Gehele competitie heeft het 1e elftal bovenaan gestaan en Behaalde 19 overwinningen, 1 Gelijkspel en slechts 2 nederlagen werden geleden. Het 2e elftal beëindigde de competitie op een 4 e plaats en kon de vooraf gestelde doelstelling (kampioen worden) niet geheel waarmaken.
St. Joost 3 werd op zondag Dezelfde als het 1e elftal kampioen middels een 3-0 overwinning op Vesta. St. Joost 3 werd ongeslagen kampioen. Het spreekt voor zich, DAT zondag sterven en de Gehele daaropvolgende week in St. Joost uitbundig werd feestgevierd. Op 16 mei 1996 volgde voor St. Joost 1 en St. Joost 3 een schitterende kampioensreceptie, met aansluitend een feestavond en deze gebeurtenissen zullen de trainer, de spelers, het bestuur en de vele trouwe supporters nog lang In hun herinnering meedragen.
24 mei 1996 speelde St. Joost 1 een huldigingswedstrijd tegen het 4 klassen hoger uitkomende RIOS. Na een leuke en spannende wedstrijd Behaalde St. Joost een zeer verdienstelijk 0-0 Gelijkspel.

1 juli 1997 bedraagt het ledenaantal 198. Jac Penders fun-geert Voor het 4e seizoen als trainer. De forse Stijging van het ledenaantal ligt in het Feit, DAT 14 leden van RKVVB, welke vereniging ophield te bestaan, overschrijving naar onze vereniging aanvroegen.

Door de vele Afgelastingen wordt pas op 24 februari 1997 de 1e periodetitel gepakt tien Koste van RKSVV uit Swart-Broek, DAT met 2-1 onderuit gaat bij Linne. 27 april neemt St. Joost door een 4-1 overwinning in de laatste con-tiewedstrijd tegen Leeuwen Alleen de koppositie inch Deur Afgelastingen Moeten donderdag 1 mei nog 2 wedstrijden worden gespeeld, namelijk Linne-Laar en SHH-RKSVV.
Bovenaan was de stand:
1. St. Joost 22-41
2. RKSVV 21-38
3. Linne 21-37
4. SHH 21-35

Laar wint in Linne met 2-0 en Stelt daardoor klassebehoud veilig, Terwijl Linne, die grote kans hadden op de 2e plaats,
de deelname aan de na-competitie verspeelde. In Herten zijn 350 toeschouwers aanwezig bij de wedstrijd SHH-RKSVV. Zeker 250 toeschouwers komen uit St. Joost, die (hoe is het mogelijk) SHH de Gehele wedstrijd luid hebben aangemoedigd. Gehele SHH speelde de wedstrijd beter dan RKSVV en won verdiend met 4-0. St. Joost werd door deze uitslag kampioen!!
De successtory van Jac Penders werd dus vervolgd en voor het tweede opeenvolgende seizoen werd het 1e elftal onder zijn leiding kampioen St. Joost en keerde weer terug naar de 4e klasse van de KNVB na jaren. Een schitterende prestatie!
Het 2e elftal werd wederom tweede en kon dus opnieuw net niet kampioen worden. In deze competitie werd Thorn 2 te sterk in de Onderliggende duels en was de Terechte kampioen. Desalniettemin kon St. Joost 2 terug zien op een uitstekend seizoen. St. Joost 3 eindigde in deze competitie op een 8e en St. Joost 4 op een 9e plaats.

1 juli 1998 bedraagt het ledenaantal 205.
Voor het eerst in het bestaan Haar neemt St. Joost met 5 elftallen aan de competitie deel en Jac Penders is voor het vijfde seizoen trainer.
De hernieuwde kennismaking met de 4e klasse valt niet mee en na een spannend competitieslot wordt het 4e klasserschap veilig gesteld en was de doelstelling om Zich te Handhaven bereikt.
Ook de andere teams weten Zich in deze competitie 1997/1998 redelijk te handhaven.

1 juli 1999 bedraagt het ledenaantal 217.
Jac Penders fungeert voor het 6e (!!!) seizoen als trainer en er wordt wederom met 5 elftallen aan de competitie deelgenomen. Het 1e en 2e elftal Kunnen Zich Handhaven doch het 3e elftal Moet een stapje terug doen en degradeert naar de 6e klasse. Het 4e elftal Behaalde een 10e plaats, Terwijl het 5e elftal op de 11e plaats eindigde.

5 juni 1999 viert de Jeugdafdeling het 40 jarig bestaansfeest en houdt TGV dit jubileum een zeer geslaagde receptie in het Gemeenschapshuis. In aansluiting op de receptie neemt onze vereniging afscheid van Jac Penders, die na 6 seizoenen als trainer van St. Joost te hebben gefungeerd, overstapt naar Urmondia.
Jac Penders is de afgelopen jaren Niet alleen een uitstekende trainer geweest, doch door zijn aandacht voor alle elftallen, alsmede de Jeugdafdeling en de supporters, uitgegroeid tot een volwaardig en zeer gerespecteerd lid van de St. Jooster voetbalfamilie. De mooie cadeaus, toespraken en de hiermede gepaard GAANDE emotionele momenten spraken boekdelen voor de vele blijken van waardering die Jac Penders (met zijn hele gezin) heeft losgemaakt bij VV St. Joost. Wij zullen hem niet gauw vergeten en zal altijd van harte welkom zijn in St. Joost.
Jac, van harte bedankt!

1 juli 2000 bedraagt het ledenaantal 207.
Voor het seizoen 1999/2000 wordt Arno Derrez uit Beek deur onze vereniging gecontracteerd als trainer en er wordt met 5 elftallen deelgenomen aan de competitie.
19 maart 2000 behaalt St. Joost de 2e periodetitel, die dus recht geeft op deelname aan de Nacompetitie. In de Eindrangschikking werd een fraaie 3e plaats bereikt. In de Nacompetitie moesten eerst twee wedstrijden tegen DESM worden gespeeld. Deze wedstrijden werden beide zeer gelukkig met 1-0 gewonnen. Een beter spelend DESM mist Vooral in de Thuiswedstrijd vele doelkansen. De volgende tegenstander is Thorn. Van deze tegenstander werd in de regulaire competitie twee keer verloren. In de uitwedstrijd werd een zeer gelukkig Gelijkspel behaald. Dit was tegen de verhouding in, doch door een vrije trap in de Allerlaatste minuut om te zetten in een doelpunt (gescoord door Ed Gehlen), behield St. Joost de kans op de finale-wedstrijd tegen Susteren.

De Thuiswedstrijd tegen Thorn was van een hoger spelniveau en het spel golfde op en neer. Er ontstonden voor beide ploegen kansen. 30 minuten voor tijd Moest de scheidsrechter door een hevig onweer de wedstrijd definitief staken. De stand was toen, overigens zeer terecht, 1-1.
In de uit te spelen 30 minuten restantwedstrijd, St. Joost scoorde vier minuten voor tijd, middels een schitterende kopbal van Harrie Meeuwissen, de winnende Treffer: 2-1.
De finale wordt gespeeld op het terrein van EVV en vele toeschouwers zijn er getuige van geweest. Susteren Bleek voor St. Joost te sterk en won dikverdiend met 2-0.
St. Joost had vrede met de uitslag en Succesvolle sloot het seizoen af, met de wetenschap, DAT Onder de deskundige van Arno Derrez, Het Hoogst bereikte resultaat in de historie van VV leiding St. Joost was bereikt.

Het 2e elftal Behaalde eindelijk het kampioenschap. Na een zeer spannend seizoen Moest in de voorlaatste wedstrijd uit tegen Slekker Boys gewonnen worden om kampioen te zijn. Door de zenuwen overmand speelt St. Joost 2 in het begin een zeer slechte wedstrijd en komt met 1-0 achter. Het 2e elftal Behaalde eindelijk het kampioenschap. Na een zeer spannend seizoen Moest in de voorlaatste wedstrijd uit tegen Slekker Boys gewonnen worden om kampioen te zijn. Door de zenuwen overmand speelt St. Joost 2 in het begin een zeer slechte wedstrijd en komt met 1-0 achter.
Met nog 20 minuten te spelen Moet St. Joost wel komen en uiteindelijk maakt Jac Ernst binnen twee minuten twee doelpunten en is de tegenstand van Slekker Boys gebroken. In de slotfase scoort St. Joost nog eens en wordt de eindstand van 3-1 bereikt.
Na jaren is het tweede elftal eindelijk weer eens kampioen Kunnen worden en het hiernavolgend feest zal de St. Joostergemeenschap Heugen lang nog. Met een fantastische kampioensreceptie Besluit St. Joost 2 het voor hun zeer geslaagd seizoen 1999/2000.

Het 3e elftal behaalt een zeer fraaie 2e plaats en blijkt Susteren 5 na een spannende competitie de sterkste te zijn.
Het 4e elftal werd laatste en het 5e elftal Behaalde een 9e plaats.